Kokomo Indiana, USA Shorin-ryu Shorinkan

Shorinkan

Okinawan Shorin-ryu karate student and instructor

Navigation